ارسال شده توسط: در دوشنبه 21 اکتبر 2013,در ساعت 3:23 ب.ظ |بدون نظر

ویژگی های روانی شخصیتی:

نسل سوم نسلی آزاده ، هیجان جو ، گریزان از ریاکاری و رک وصریح ، دارای نگرشی عرفانی و دم غنیمتی ، اهل تساهل و تسامح هستند .

نظر  نسل سومی ها در مورد نسل اول ودوم :

 آنها را افرادی با انگیزه ، مقاوم و صبور ، سختکوش ، پر انرژِی ، بی توقع ، زهد پیشه ، وظیفه شناس ووارسته از قید وبند دنیا می دانند . نسل انقلاب و جنگ از نظر جوانان دارای شخصیتی با ثبات ،آرام ، شجاع ، وطن پرست ، آرمان گرا ، امیدوار ، خانواده دوست ، مودب ، با گذشت و فرو تن هستند .

آنها نسل اول و دوم را بی بهره از تفکر انتقادی و پیرو و مطیع امر بزرگترهایشان می دانند که ساده لوح اند و به روز نیستند.

ویژگیهای فرهنگی اجتماعی :

 توصیف نسل سومیها از خود :

برخورد مستدل ومنطقی ، باهوش ، کنجکاور ، نوگرا ، ترقی طلب و روشنفکر ، هنجار شکن ، ناباور و معترض ، احقاق حقوق زنان ، متخصص در زمینه مورد علاقه ، طرفدار مد و تفریح و تنوع طلبی و لذت جویی ، بی قیدی بیشتر در میان دختران نسل سومی در مقایسه با دو نسل قبل ، استقبال گسترده ازروابط دختر وپسر ، باز تعریف روابط پیش از ازدواج و در برخی موارد تمایل به کشف حجاب .

نسل انقلاب و جنگ از نظر نسل سومیها : قدیمی و کهنه اندیش ، سطحی نگر ، کم سواد ، اطلاعات عمومی اندک ، بی بهره از تفکر انتقادی ، پدر سالار

ویژگیهای  سیاسی :

نظرنسل سومیها  درباره نسل پیش :آنها را  مبارزه جو ، وفادار به مسولان نظام شرکت کننده در راهپیمایی و تظاهرات اما در عین حال غیر چالشگر ، غیر انتقادی  می دانند.

نسل سومیها در توصیف خود بیان می دارند از سیاست باز خسته اند وبه سیاستمداران بادیده نفی و تردید می نگرند و آنان را در پی کسب منافع خود می دانند ، اعتقاد به جدایی دین از سیاست دارند و تمایل به دموکراسی غربی و درمواردی نفی نظام دارند .

ویژگی های عقیدتی :

نظر  نسل سومی ها در مورد نسل اول ودوم :

نسل سومیها نسل بزرگتر را با توکل ، مقیدتر و متدین تر ، اخلاقی تر و دارای اعتقادات قوی می دانند . نسل سومیها خود را دین زده و متمایل به سکولاریسم و لائیسم می دانند واز لحاظ اقتصادی بیکاری وتورم و تجمل گرایی را از خصیصه جامعه حاضر می دانند

نسل سوم به فروریزی آن معتقدند . نسل جدید نوگرا ودو نسل قبل محافظه کارترند. نسل سوم در خانواده ای فرزند سالار ونسل اول و دوم پدرسالار تربیت یافته اند . نسل سوم به جای استفاده ازرویکردی دینی در مسائل مختلف از رویکردی علمی ، فرهنگی – اجتماعی و هنری سود می جوید .

منتخبی از کتاب رفتارشناسی جوان

(نتایج تحقیقات میدانی انجام شده در سطح مدارس استان اصفهان )