مطالب موجود در دسته : لهجه و گویش مردم ملایر
انواع گویش ها در ایران + لهجه ملایری

انواع گویش ها در ایران + لهجه ملایری

طبقه بندی همه گویش ها و لهجه ها به طور شفاف و روشن امری دشوار است در این مطلب سعی نمودیم با نگاه به  چند مقاله زبان شناسی در  ایران ، جایگاه زبان و لهجه در ایران  و سپس ملایر [&hellip